X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1388/01/05

 

                                       "جهالت" توده ای! 

 

وقتی مردم از آگاهی نازل برخوردار باشند و کسی آنان را به راه درست رهنمایی نکند، به کارهایی دست می زنند که نه تنها سرنوشت خود بلکه اطفال خود را نیز تباه می کنند. در آخرین عملیاتی که نیروهای خارجی در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار انجام دادند، تلفاتی به مردم ملکی وارد ساختند. این بار اول نیست که نیروهای امریکایی با بمباران و فیرهای کور خود به مردم محل تلفات جانی و مالی وارد می سازند بلکه چندین بار دیگر نیز به همچو کشتارهایی دست زده اند. 

 

این کشتارها و بمباران ها مردم را به ستوه آورده و حاضرند دست به هر کاری بزنند. مردم بعد از عملیات نیروهای امریکایی در ولسوالی بتی کوت و وارد کردن تلفات جانی به مردم، دست به تظاهرات زدند و اعلان کردند که اگر دولت جلو این بمباران ها و عملیات های کورکورانۀ خارجی ها را نگیرد، آنان از فرستادن کودکان شان به مکاتب سر باز خواهند زد، مکاتب را خواهند بست و درب موسسات صحی را مسدود خواهند کرد! 

 

مردم فقیر و مظلوم ما با این عمل خود عمق نفرت و خشم خود را از چنین عملیات هایی نشان می دهند، غافل از اینکه با این کار، تیشه به ریشۀ خود می زنند و آیندۀ کودکان شان را تار می سازند. مردمی که امروز در مقابل عملیات وحشیانۀ نیروهای خارجی اینگونه عکس العمل نشان می دهند، فردا به یقین دست به تفنگ خواهند برد و افغانستان را به ویتنام دیگر برای امریکایی ها و نیروهای خارجی دیگر مبدل خواهند کرد. مردم افغانستان ولو فقیر و "جاهل" اند، اما می دانند که بر سرنوشت شان چه می رود. دیگر کاسۀ صبر آنان لبریز شده و کشتار دلبندان خود را به دست "دوستان" نظاره کرده نمی توانند. شاید در حال حاضر نیرویی وجود نداشته باشد که مردم را رهبر شود؛ تروریستان طالب و القاعده از ناآگاهی و عقاید دینی مردم سوءاستفاده خواهند کرد و مردم بابت آن قیمت گزافی خواهند پرداخت. 

 

این مردم اند که همواره قربانی می شوند، آنان از یک سو عزیزان خود را از دست می دهند و از سوی دیگر با نفرستادن کودکان شان به مکاتب، آنان را در جهالت نگه می دارند ولی "دوستان خارجی" و تروریستان طالب و القاعده به مراد دل می رسند و منافع یکدیگر را تضمین می کنند.