X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1389/01/24

 

خونی که هرگز نخواهد خشکید 

 

به نظر می رسد که رنج و درد افغانها را پایانی نیست. بار دیگر ده ها خانوادۀ افغان در سوگ عزیزان شان نشسته اند. سربازان جامعۀ "متمدن" جهانی با به گلوله بستن یک سرویس مسافربری در شاهراه کندهار- هرات به زندگی شش افغان پایان داده و هجده تن دیگر را زخمی نمودند، زیرا فکر می کردند که سرویس مسافربری لبالب از "تروریستان" است. آنان هر افغان و در قدم اول هر پشتون را تروریست می نامند، چونان که نمایندۀ بزرگ جامعۀ "متمدن" جهانی ریچارد هولبروک در مورد پشتون ها اظهار نموده بود: یک نفر از هر خانوادۀ پشتون، تروریست است. 

 

 

در کنار این جنایت، جنایت دیگری در همسایگی غربی ما از سوی رژیم آخندی، چراغ عمر 45 افغان مهاجر را خاموش نموده و ده ها خانواده را به سوگ نشانده است. گو اینکه ریختن خون افغانها مباح باشد و همسایگان و "متمدنان" با این کار  شان، دین خود را در قبال مردم افغانستان ادا کنند. یکی خواهد گفت: مادر قحبه ها رفتند به جهنم و دیگری با بیان جملۀ همیشگی شانه هایش را بالا خواهد انداخت: وی آر ساری!